DEXT - integrētu interneta risinājumu platforma 

DEXT

Dizains nākotnei. Dizains kurš uzrunā un stāsta. Interaktīvajā vidē produktiem pašiem par sevi jāstāsta un jāprezentē bez mūsu iejaukšanās.

Dizains  - tā ir satura, formas un funkcijas nedalāmība. Cauri gadsimtiem mainījies vēstījuma saturs un forma - nemainīga ir saglabājusies lietojamības funkcija.

DEXT pieredze

Mūsu pieredze ir veidojusies no pašiem interneta mājas lapu pirmsākumiem - 1993. gada.

Pirmās bankas, pirmās internetbankas, portāli un intraneti, interaktivitātes pirmsākumi 90-to gadu vidū līdz šodienai, efektīviem tiešsaistes risinājumiem un aplikācijām dažādām vidēm.