ZĪMOLS UN DIZAINA SISTĒMAS

Vairāk kā 150 zīmolu izveides un renovācijas pieredze

ZĪmols - UZŅĒMUMA IDENTITĀTE

Katra uzņēmuma lielākā nemateriālā vērtība ir uzticība un zīmols ir tas, kurš rada šo pirmo iespaidu par kompāniju un vairo to. Zīmols ir priekšstats, ko uzņēmums rada par sevi. Tas nosaka zīmola lomu uzņēmuma tēla veidošanā - tā mērķis ir to izcelt konkurentu vidū.

Zīmola  pielietošana ietver virkni gan tehnisko prasību, gan filozofisko un psihologisko faktoru ievērošanu tā izveidē. Digitālā revolūcija ir ievērojami mainījusi zīmola formu un saturu, bet nav mainījusi būtisko - tā funkciju.

Saturs

Dizains ir gan lietvārds, gan darbības vārds. Tas ir sākums un beigas, tas ir radošais process un pats gala produkts. Saturs ir dizaina izejmateriāls.

FORMA

Forma ir satura reorganizācija un manipulācija ar to. Dizaina izpausmes formas ir faktūra, telpa, kontrasti, līdzsvars, proporcijas, ornamenti, atkārtojums, mērogs, izmērs, forma, krāsa, vērtība, materiāls un svars. Kombinējot šos izejmateriālus vēlamais rezultāts ir pārliecība, vienotība, harmonija un grācija. Dizaina perfektums atkarīgs no visu ingredientu integrācijas, kas praktiski reizēm ir neiespējams. Pie visa klāt nāk vēl radošais moments, intuīcija un pieredze. Nepastāv laba dizaina formulas, katra problēma ir unikāla, tāpat kā katrs risinājums.

FUNKCIJA

Forma un saturs ir interaktīvi un savstarpēji atkarīgi un rada funkciju. Ciktāl forma manipulē ar saturu, saturs nosaka šīs manipulācijas raksturu. Forma intensificē, izceļ, aizēno vai pat maina funkcijas nozīmi. Digitālajā pasaulē šī satura un formas mijiedarbība ir kritiska biznesa attīstībai - funkcija tiek izcelta vai zaudēta.

DIZAINA SISTĒMAS ZĪMOLĀ

DIZAINA SISTĒMAS - UX un UI

Dizaina sistēmas racionalizē darba procesus, veicina saziņu un konsekvenci, palielinot uzņēmuma konkurētspēju digitālajās vidēs. Dizaina sistēma ir UX un UI dizaina vadlīniju kopums, tostarp pamatelementi un standarti, kas ir skaidri dokumentēti turpmākai lietošanai. Labākās dizaina sistēmas apvieno UX (UX - lietotāju pieredze, kas attiecas gan uz fiziskiem, gan digitāliem produktiem) un UI (UI- - lietotāju interfeiss, kas vērsta uz digitālo produktu estētiku) dizainu, tādējādi nodrošinot apmierinātu lietotāja pieredzi. Dizaina sistēmas pārvērš haosu kārtībā, radot kopīgu vizuālo valodu dizaineriem un izstrādātājiem, ļaujot pastāvīgi to uzlabot un ieviest nepieciešamos jauninājumus. Pat mainoties personālam, attīstoties tehnoloģijām laba dizaina sistēma nodrošina zīmola, tā tiešsaistes vietnes uzticamību un konsekventu lietotāja pieredzi, veidojot spēcīgas attiecības starp produktiem un to lietotājiem.

Identitātes veidošanas principi

Digitālajā vidē

Dizaina sistēmas un zīmols

Zīmolu sistēma ir jūsu zīmola noteikumu kopums, savukārt dizaina sistēmas ir rīku komplekts, ko izmanto lai veidotu vienotu un spēcīgu zīmolu.

Dizaina sistēma ir dizaina elementu un vadlīniju kolekcija, kas palīdz organizācijām izveidot konsekventus un vienotus digitālos produktus. Šie dizaina elementi ietver vizuālus elementus, piemēram, burtveidolus, krāsas un ikonas, kā arī vadlīnijas intuitīvas un pieejamas lietotāja pieredzes izveidei. Dizaina sistēma nodrošina ietvaru digitālo produktu izveidei, kas ir saskaņoti ar organizācijas mērķiem un uzdevumiem, un palīdz nodrošināt, ka dizaina un izstrādes komandas strādā kopā, lai radītu augstas kvalitātes produktus, kas atbilst lietotāju vajadzībām.

Identitātes veidošanas principi

 • Vienkārša: tai jābūt viegli saprotamai un atpazīstama, kā arī viegli reproducējama dažādās vidēs.
   
 • Nozīmīga: tā veido svarīgu nemateriālo saiti ar mērķauditoriju.
   
 • Ilglaicīga: tā spēj izturēt laika pārbaudi un nav būt atkarīga no jaunākām modes tendencēm tendencēm.
   
 • Konsekventa: spēcīga zīmola identitāte ir konsekventa visos uzņēmuma vizuālās komunikācijas elementos.
   
 • Neaizmirstama: tai ir  jābūt neaizmirstamai un jāspēj palikt cilvēku atmiņā.

 

Perfektas formas, funkcionalitātes un satura dizainA PARAUGI

MEDURGA

Medurga ir unikālu metāla darbu konceptu radīšanas, projektēšanas un izgatavošanas kompānija, tāpēc logo tika veidots kā autora paraksts simbolizējot izgatavoto darbu unikalitāti un to vērtību. Katra zīmola pamatā ir veiksmīga idejas un koncepcijas vizuālā integrācija.

SHOES BOX

SHOES BOX nosaukums pteica priekšā, kādam jābūt ir logo un apavas pēdas nospiedums O burta vietā tika veidots kā mnemoniskais vizuālais āķis potenciālo pircēju uzrunāšanai.

Pārdomātās vizuālās kompozījas reklāmas materiāliem pilsētvidē tika atzītas par labākajām Rīgas Outdoor mediju konkursā.

Post Doc

Post Doc grafiskā identitāte veidota dažādu pēcdoktorantūras studiju projektu realizēšanai gan Latvijā, gan ārpus tās. Identitātes izstrādē būtisks faktors bija tās integrācijai jau esošo izglitibas attīstības projektu vizuālajās identitātēs.

ASI Sporta klubs

Veidojot ASI sporta klubs tika ņemts vērā dinamisko sporta veidu apģērba specifika, kā primārais komunikācijas avots tieši sporta apģerbs. Dinamiskā, oriģināla dizaina logo veidots ar maksimālu pielietojamības funkciju tā pārnesei uz apģērbu un sacensību vietas baneriem, karogiem.

PREMOUT.COM

Mums ir pieredze efektīvu zīmolu nosaukumu veidošanā. Premout.com ir veidots no Premium Outdoor zīmola nosaukuma padarot to saprotamāku un funkcionālāku digitālajā vidē. Digitālā vide nosaka zimola formu un funkciju - kā tas izskatisies dažādu veidu ekrānos, ikonās, sociālajos tīklos. Pārdomātas dizaina sistēmas palīdz veiksmīgi realizēt e-komercijas projektus.

Dobeles panelis

SIA DEXT - Design for Next digitālā aģentūrā lielu daļu sastāda rebrendinga projekti, kur jāuzlabo, jāatjauno iepriekš izstrādātas vizuālās identitātes. Digitālā vide nosaka lakoniskāku, tiešāku un racionālākus zīmola veidošanas principus.

www.dobelespanelis.lv

FUTURES 2050

Steering Education - no slēgtām, tuvu savienotām struktūrām uz atvērtām, daudzlāņainām un dinamiski progresējošām struktūrām. d burts (dimension, dynamic) - kā zīmes fokālais punkts, kurš iezīmē pārmaiņu dinamiku no sarkana punkta - aizliedzoša simbola uz zilu punktu - atvērtības un nākotnes perspektives punktu. Pikselis kā simbols mazākajai zināšanu vienībai, no kura veidojas dažādas, brīvi stāvošas vai savienojošas struktūras. www.futures2050.lv

Pergolas.lv

Pergolas.lv ir Premium Outdoor segmenta izveidots e-komercijas risinājums konkrētai produktu grupai - pergolām, lapenēm un nojumēm. Zīmola izveidē ņemta vērā e-komercijas risinājumu UX un UI pieredze, veiksmīgi sabalansējot vizuālo tēlu ar funkcionalitāti, uztveri un mājas lapu loģiku.

www.pergolas.lv